Реабілітаційні центри для підлітків з девіантною поведінкою

Соціально-педагогічна реабілітація підлітків девіантної поведінки

Інший технологією роботи соціального педагога з дезадаптованими підлітками є їхня реабілітація. Розгляд проблеми реабілітації в методичному і теоретичному плані дозволяє визнати неоднозначність її визначень.

Реабілітація може розглядатися як система заходів, спрямованих на вирішення завдань досить широкого діапазону — від прищеплення елементарних навичок до повної інтеграції людини в суспільстві.

Реабілітація може розглядатися і як результат впливу на особистість, її окремі психічні та фізичні функції.

На відміну від адаптації, яка трактується як пристосування з використанням резервних можливостей організму, реабілітація розуміється як відновлення, активізація. В процесі реабілітації компенсаторний механізм використовується для подолання існуючого пороку, а в процесі адаптації — пристосування до нього.

Отже, реабілітація — це система заходів, що мають на меті повернення дитини до активного життя в суспільстві і суспільно корисної праці. Цей процес є безперервним, хоча і обмежений часовими рамками.

Слід розрізняти різні види реабілітації: медичну, психологічну, педагогічну, соціально-економічну, професійну, побутову.

Медична реабілітація спрямована на повне або часткове відновлення або компенсацію тієї чи іншої втраченої функції організму дитини або на можливе уповільнення прогресуючого захворювання.

Психологічна реабілітація спрямована на психічну сферу підлітка і має на меті подолання у свідомості підлітка з девіантною поведінкою уявлення про його непотрібність і нікчемності як особистості.

Професійна реабілітація передбачає навчання або перенавчання підлітка доступним для нього формам праці, пошук для нього робочого місця з полегшеними умовами праці і скороченим робочим днем.

Побутова реабілітація має на увазі надання нормальних умов життя підлітка.

Соціальна реабілітація — це процес відновлення здатності дитини до життєдіяльності в соціальному середовищі, а також самої соціального середовища і умов життєдіяльності особистості, які були обмежені або порушені з яких-небудь причин.

Під соціально-економічної реабілітацією розуміють комплекс заходів, націлених на забезпечення підлітка належними йому грошовими виплатами, захист його законних інтересів і прав.

Соціально-педагогічна реабілітація — це система заходів виховного характеру, спрямована на формування особистісних якостей, значущих для життєдіяльності дитини, активної життєвої позиції дитини, що сприяють інтеграції їх у суспільство; на оволодіння необхідними вміннями та навичками з самообслуговування, позитивними соціальними ролями, правилами поведінки в суспільстві; на отримання необхідної освіти.

Соціально-педагогічна реабілітація підлітків з девіантною поведінкою реалізується, як правило, в спеціалізованих установах, які називаються реабілітаційними центрами. Завданнями таких установ є:

  • профілактика бездоглядності, бродяжництва дезадаптованих дітей і підлітків;
  • медико-психологічна допомога дітям, які потрапили з вини батьків або у зв’язку з екстремальною ситуацією (в тому числі фізичного і психічного насильства, небезпечних умов проживання та ін.) в скрутну життєву ситуацію;
  • формування позитивного досвіду соціальної поведінки, навичок спілкування та взаємодії з оточуючими людьми;
  • виконання опікунських функцій по відношенню до тих, хто залишився без піклування батьків або засобів до існування;
  • психологічна та педагогічна підтримка, яка сприяє ліквідації кризових станів особистості;
  • сприяння в поверненні в сім’ю;
  • забезпечення можливості здобувати освіту, нормально розвиватися;
  • турбота про подальше професійному та побутовому влаштуванні.

Іншими словами, основна мета діяльності таких установ — соціальний захист і підтримка дітей з незаможних родин, їх реабілітація та допомога в життєвому самовизначенні. В даних установах соціально-педагогічна реабілітація включає три основних етапи: діагностики; створення і реалізації реабілітаційної програми; постреабілітаціонной захисту дитини.

Діагностика передбачає соціально-педагогічне дослідження, спрямоване на визначення рівня розвитку емоційно-пізнавальної сфери неповнолітнього, сформованості якостей особистості, соціальних ролей, професійних інтересів.

Реабілітаційна програма створюється індивідуально для кожної дитини і включає основні елементи: мета, завдання, методи, форми, засоби, етапи діяльності. Основною метою реабілітаційної програми є формування і корекція моральних цінностей особистості, допомога дітям у придбанні навичок комунікативного спілкування.

Постреабілітаціонной захист передбачає допомогу дитині після його виходу з реабілітаційного центру в відновлення гармонійних відносин з родиною, друзями, шкільним колективом шляхом регулярного патронажу та корекції виникаючих конфліктів.

Вас у нас ще немає?

знайди відповідь, постав питання

питання без відповіді

знаєш відповідь? підкажи! випадковий анекдот

— Чи знаєте ви, що 98 відсотків солдатів прагнуть потрапити на громадянку і тільки 2 відсотки — на громадянина.

Forbidden

You do not have permission to access / a / 199376 / reabilitatsiya-podrostka-s-deviantnym-povedeniem-v-usloviyakh-penitentsiarnoy-sistemy on this server.

Additionally, a 403 Forbidden error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

Напишите нам
Напишите нам
Меню